Trainingen

Om je gedrag echt te veranderen heb je vaardigheden nodig. In aanvulling op de theatervoorlichting biedt KiKiD daarom trainingen aan, voor het VO en PO. De trainingen bestaan uit twee trainingsmomenten waarin de leerlingen zelf aan de slag gaan onder begeleiding van professionele trainers. In de 1,5 uur durende trainingen wordt een veilig klimaat gecreëerd binnen de klas om thema’s uit de voorstelling verder uit te diepen. We reiken tools aan voor bewustwording en gedragsverandering middels interactieve, creatieve werkvormen en groepsgesprekken. De trainingen van KiKiD focussen zich op grenzen en wensen en groepsdruk rondom seksualiteit en pesten.

Aanvullend op de voorstelling Benzies & Batchies (over relaties en seksualiteit) bieden we de training Grenzen aan, waarin leerlingen grenzen van zichzelf en anderen leren herkennen en aangeven. Duur training: 2 x 1,5 uur. 

Aanvullende op de voorstelling Like Me (over social media en (cyber)pesten) bieden we de training Groepsdynamiek aan, waarin leerlingen vaardigheden aanleren om te zorgen voor een optimale groepsdynamiek. Hierbij zijn veiligheid en sfeer de belangrijkste indicatoren. Duur training: 2 x 1,5 uur.

Neem contact met ons op over de kosten. Er zijn regelmatig mogelijkheden die van invloed kunnen zijn op de prijs. Denk aan gemeentelijke of landelijke subsidie, CJP budget en/of sponsoring. We informeren u graag over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Meer informatie?

Contact

Aart Rijken

Projectmanager

E-mail

aart@kikid.nl

Telefoon

06 15 34 59 34