Nieuws

Naar overzicht

KiKiD Jaarverslag 2023

Bij Stichting KiKiD geloven we dat jongeren kunnen leren om te gaan met alles wat op hen afkomt. Daarom hebben wij in 2023 een belangrijke ambitie geformuleerd: lessen over sociaal-emotionele thema’s, ‘levenslessen’, moeten net zo belangrijk worden als taal en rekenen. En dat is meer dan ooit nodig; onderzoek na onderzoek laat zien dat steeds meer jongeren worstelen met hun mentale gezondheid.

Overheden, scholen, fondsen en andere maatschappelijke organisaties zien in dat KiKiD een belangrijke rol kan spelen om met leerlingen in gesprek te gaan. Inmiddels hebben wij ruim 30 jongeren in dienst, allemaal tussen de 18 en 25 jaar. Het zijn deze jongeren die op scholen praten met leerlingen. Het kleine leeftijdsverschil maakt dat er snel een open en gesprek wordt gevoerd. Leerlingen voelen vaak voor het eerst het vertrouwen om iets kwetsbaars te delen.

Om levenslessen toegankelijk te maken op álle scholen in Nederland hebben we grote stappen gemaakt dit jaar. Via ons nieuwe platform Sterrenstof bieden wij docenten de mogelijkheid om structureel les te geven over sociaal-emotionele thema’s. Er zijn 28 ijzersterke videolessen ontwikkeld voor het VO en daarmee in 2023 al 72.244 leerlingen bereikt. In de lessen worden gesprekken met rolmodellen afgewisseld met stellingen en opdrachten. Dit nodigt uit om te praten met elkaar over zelfbeeld, pesten, social media, seksualiteit, prestatiedruk en eenzaamheid. Het helpt jongeren te beseffen: ik ben goed zoals ik ben.

Ook hebben wij 704 educatieve theatervoorstellingen gespeeld op scholen en daarmee 34.133 jongeren live bereikt. Er zijn 4 nieuwe voorstellingen ontwikkeld, waaronder 2 over mentale gezondheid. Er is meer aandacht gegaan naar het primair onderwijs, KiKiD is de grens overgestoken, er zijn veel nieuwe mensen aan boord gekomen en we hebben prachtige donaties ontvangen.

In dit jaarverslag blikken we terug op alles wat er samen met onze partners, medewerkers, scholen en docenten bereikt is. Samen hebben wij dit jaar grote stappen gemaakt om verschil te maken in het leven van jongeren. Daar doen we het voor!

Bekijk hier ons jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 door Stichting Kikid

11 juli 2024

Contact

Mark Miedema

Directeur

E-mail

mark@kikid.nl

Telefoon

06 13 32 97 69