Over ons

Wij zijn KiKiD

KiKiD ontwikkelt projecten die erop gericht zijn écht in gesprek te komen met jongeren over voor hen belangrijke thema’s, zoals relaties en seksualiteit, social media en (cyber)pesten, drankgebruik, geld en schulden en mentale gezondheid. Weerbaarheid en zelfbeeld vormen een rode draad door alles heen.

De naam “KiKiD” staat voor Ki (of qi) = adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie + kid. Samen betekent het: kinderen in hun kracht zetten.

Stichting KiKiD maakt educatieve theaterprojecten, projectweken, trainingen en digitale lessen en voert die uit op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit doen we sinds 2007. Oprichter Janine de Ridder zag destijds dat er geen educatie-aanbod over seksualiteit voor jongeren bestond dat hen echt bereikte, en de noodzakelijke verandering te weeg bracht. KiKiD’s combinatie van rolmodellen-educatie uitgevoerd door onze jongerenexperts (18-24 jaar), theater en actuele kennis bleek een schot in de roos. Al snel kwam de vraag van scholen om programma’s over meer thema’s. Na relaties & seksualiteit volgden drankgebruik, social media & (cyber)pesten, geld & schulden.

Missie, visie en kernwaarden

KiKiD gelooft dat het vergroten van weerbaarheid bij jongeren mogelijk is door een open en eerlijk gesprek met hen aan te gaan. Hierdoor worden zij zich bewuster van hun eigen kracht en de keuzes die zij kunnen maken. Alles wordt beter als je kunt zeggen: Ik hou van mij! 

KiKiD creëert met haar programma’s een sfeer waarin jongeren zich meer verbonden gaan voelen, met zichzelf en anderen. Samen kun je meer bereiken. Jongeren met jongeren, jongeren met ouders en professionals, professionals met professionals: samen! 

Werkwijze

De werkwijze van KiKiD bestaat uit…

 • Het gebruiken van de kracht en expertise van jongeren
 • Een intensieve opleiding van de jongerenexperts
 • Combinaties van voorstellingen en workshops
 • Het samenbrengen van jongeren, ouders en professionals

 

Partners

Partners zijn onmisbaar voor KiKiD. Zonder hun steun was het onmogelijk zulke mooie en effectieve projecten voor en door jongeren neer te zetten. Dank daarvoor! Kijk voor al onze partners op de partnerpagina.

U kunt ook uw steentje bijdragen door te doneren. Doneer hier!

Onze Kracht

 • Frisse, stoere theatervoorstellingen
 • Uitgevoerd door onze jongerenexperts
 • Jongeren worden bewust gemaakt van
  hun eigen kracht
 • Diepere motivaties worden gekoppeld
  aan gedrag