Nieuws

Naar overzicht

KiKiD masterclass – een toffe en inspirerende sessie voor iedereen die te maken heeft met het werken met kinderen en jongeren

KiKiD masterclass

De masterclass is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het werken met kinderen en jongeren. Denk aan docenten van basis-, middelbare en MBO scholen én bedrijven die zich op jongeren richten. Met een kleine aanpassing is de masterclass ook geschikt als waardevolle en inspirerende content voor studiedagen, event- en congresorganisatoren en voor bedrijven die zelf veel jonge mensen in dienst hebben.

Met de masterclass geven wij een inkijkje in de belevingswereld van kinderen en jongeren. We inspireren de deelnemers om in hun werk meer aansluiting te vinden bij de behoeften en wensen van de doelgroep en/of met elkaar.

masterclass

Maatwerk

De masterclass heeft een succesvolle basis, maar is ook altijd maatwerk om het te laten passen bij de specifieke behoefte die er is.

Thema’s

De thema’s die we kunnen bieden zijn:

– mentale gezondheid
– prestatiedruk
– sociale media
– online shaming
– (cyber) pesten
– relaties en seksualiteit
– groepsdruk en middelengebruik

Inhoud masterclass

Hoe ziet het eruit
Note: hierbij gaan we uit van een volledig verzorgde masterclass door KiKiD van 90 minuten.

masterclass
Deel 1: opening en situatieschets (probleemstelling)

Een gespreksleider en de jongerenexperts begeleiden de masterclass. De masterclass begint met een theaterscène. Daarna volgt een welkom en opening door de gespreksleider. Daarin zal deze ook een aantal belangrijke cijfers delen met betrekking tot de leefwereld van jongeren. Dan volgt een interactieve werkvorm door middel van een quiz/stellingenspel om de mening
en kennis van de deelnemers te toetsen.

Deel 2: verdieping leefwereld en verheldering, ruimte voor vragen vanuit publiek

Dit deel staat in het teken van verheldering en interactie met het publiek en start met een scene. Daarna komen de jongerenexperts aan het woord.
Zij vertellen hun verhalen. De verhalen van henzelf en de verhalen die ze meekrijgen van leerlingen die ze spreken op de scholen. In dit gedeelte is er ook veel ruimte voor vragen en gesprek met publiek. Dit deel wordt afgesloten met een scene.

Deel 3: brainstorm, samen creatief nadenken en tops en tips

Dit deel gaat over inspiratie. We willen de deelnemers de zaal laten verlaten met bruikbare informatie om beter om te gaan met de wensen en behoeftes van jongeren. Dit doen we met een inventarisatie over welke uitdagingen zij tegenkomen bij de jongeren. Dit kunnen lastige situaties of problemen zijn, of juist de kleine irritaties die de deelnemers ervaren in het werken met jongeren. En welke dilemma’s ze dan tegenaan lopen.

Na de inventarisatie kan de groep deelnemers kiezen welke 3 grootste dilemma’s we gaan behandelen. Hiervoor zijn 2 opties:

Optie 1; een deelnemer mag het dilemma oefenen met 1 van de jongerenexperts. Samen met de deelnemer en de zaal zullen er tops en tips komen en een concreet idee hoe je een lastig gesprek met een jongere aan zou kunnen pakken;
Optie 2; we gaan middels een brainstorm kijken wat de mogelijke manieren zijn om te gaan met het dilemma. Met daarin de jongerenexperts als ‘critical friends’.

Daarna volgt nog een afsluitend woord, een conclusie en een scene.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor het inzetten van een masterclass en/of maatwerk met deze als basis? Neem contact op met Aart of stuur een bericht naar ons via het contactformulier: Kikid | Contact

Congres

7 mei 2024

Contact

Aart Rijken

Projectmanager

E-mail

aart@kikid.nl

Telefoon

0615345934