Nieuws

Naar overzicht

Stimuleringsregeling Gezonde School: Relaties & Seksualiteit

Voor scholen die (extra) aandacht willen besteden aan het thema Relaties & Seksualiteit is er een stimuleringsregeling vanuit Gezonde School. Scholen kunnen subsidie en ondersteuning krijgen om aandacht te besteden aan onderwerpen als gezonde relaties, seksuele diversiteit, wensen en grenzen; doel is om zo bij te dragen aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Het geld (maximaal €5.000,- per school) is bijvoorbeeld in te zetten voor KiKiD-projecten rondom Relaties & Seksualiteit. Van 7 maart tot en met 19 april 2022 kunnen scholen (po, vo, (v)so en mbo) zich hiervoor inschrijven, lees vooraf goed de voorwaarden.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School geeft scholen een steuntje in de rug om te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. Het geld kan onder meer worden gebruikt voor de inzet/aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten, het aanvragen van een vignet Gezonde School (themacertificaat) en de vergoeding van de taakuren van een eigen schoolmedewerker die is aangesteld als Gezonde School-coördinator.

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Voor het thema ‘Relaties & Seksualiteit’ is een aparte regeling beschikbaar: de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. De ondersteuning bestaat hierbij uit een geldbedrag van maximaal 5000 euro, waarmee scholen kunnen werken aan de versterking van dit thema. Met het geld kan aandacht worden besteed aan onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen, seksuele diversiteit en wensen en grenzen; doel is zo bij te dragen aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Zo kan het geld bijvoorbeeld worden ingezet op het KiKiD-aanbod rondom Relaties & Seksualiteit.

Meer weten over de regeling ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit’ en de voorwaarden? Ga naar de website van Gezonde School.

Meer weten over de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor KiKiD-projecten? Neem contact met ons op.

 

17 maart 2022

Contact

Sanne Louw

Projectmanager

Telefoon

06 51 64 95 28